Οπλουργείο  Ήφαιστος
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το κυνήγι τελείωσε!
Τώρα είναι ο καταλληλότερος χρόνος για να επισκευάσετε
ή να συντηρήσετε το όπλο σας.

Banner Αριστερό 1
Υπηρεσίες σε κάννες » Αποχρωμιώσεις καννών

Είναι δυνατή η αφαίρεση της εσωτερικής επιχρωμιώσης των καννών με χημικό τρόπο είτε διότι έχει φθαρεί σε κάποιο σημείο (οπότε από εκεί και ύστερα η φθορά του εσωτερικού της κάννης είναι ραγδαία), είτε διότι θέλουμε να αλλάξουμε το τσοκάρισμα του όπλου ή να βελτιώσουμε τις κατανομές του επαναδουλεύοντας το εσωτερικό της κάννης. Είναι απαραίτητη η επαναλίανση της κάννης καθώς και το εξωτερικό βάψιμο.