Οπλουργείο  Ήφαιστος
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το κυνήγι τελείωσε!
Τώρα είναι ο καταλληλότερος χρόνος για να επισκευάσετε
ή να συντηρήσετε το όπλο σας.

Banner Αριστερό 1
Υπηρεσίες σε κάννες » Κόλλημα ριγών κάννης

Μία από τις δυσκολότερες εργασίες που μπορούν να γίνουν σε ένα ζεύγος καννών είναι το κόλλημα των ριγών. Αυτό διότι ο τρόπος με τον οποίο οι ρίγες κολλούν πάνω στις κάννες επηρεάζει άμεσα τη σχέση βολής των καννών ως προς το όπλο αλλά και μεταξύ τους. Μπορεί δε να προκαλέσει και στρέβλωση προς όλες τις κατευθύνσεις. Απαιτείται τεράστια πείρα, υπομονή και απόλυτη σχολαστικότητα κατά τη διαδικασία της εργασίας αυτής.